Bun venit in Comuna Vețel - Judetul Hunedoara

Ce trebuie să facem pentru a beneficia de ajutorul de 250 lei (tichet social pe suport electronic), o dată la două luni, până la sfârșitul anului 2022.

8 iunie 2022

Primăria Comunei Vețel

Compartimentul Asistenţă Socială

 

ANUNȚ

 

          Având în vedere următoarele prevederi legislative:

  1. OUG nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia;
  2. OUG nr. 72/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia;
  3. nr. 846/2022 pentru aprobarea modelului cererii, al declarației pe propria răspundere, precum și al situației centralizatoare în vederea acordării tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde;

 

BENEFICIARII pentru care NU sunt necesare demersuri,  vor primi tichetele sociale, pe un suport de tip card LA DOMICILIU, PRIN POȘTĂ

  • Pensionarii sistemului public de pensii și beneficiarii drepturilor acordate în baza legilor cu caracter special cu un venit lunar mai mic sau egal cu 1500 lei;
  • Persoanele încadrate în grad de handicap grav, accentuat, mediu – copii și adulți – cu un venit propriu lunar mai mic sau egal cu 1500 lei;
  • Familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social, în condițiile Legii nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare

 

BENEFICIARII pentru care sunt necesare demersuri: reprezentantul familiei depune cerere+declarație pe proprie răspundere la Primăria comunei Vețel, Compartiment Asistență Socială

  • Familiile cu cel puțin doi copii în întreținere ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
  • Familiile monoparentale ale căror venituri lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
  • Persoanele fără adăpost;

 

Cererea+declarație se poate transmite online pe adresa de mail primaria.vetel@gmail.com  sau se poate depune în format tipărit la sediul Primăriei comunei Vețel, Compartiment Asistență Socială, până în ultima zi a fiecărei luni pentru a putea beneficia de ajutor începând cu luna următoare. Cererea +declarație se depune o singură data pentru acordarea tichetelor pentru întreaga perioadă a programului – 31.12.2022.

Tichetele sociale pe suport electronic vor ajunge la beneficiari, prin postă, excepție făcând persoanele fără adăpost, Primăria urmând să se ocupe de distribuirea directă a acestora.

Sumele acordate se pot utiliza pentru achiziționarea de produse alimentare și mese calde doar în rețeaua unităților afiliate, pe baza actului de identitate al beneficiarului, în termen de 12 luni de la data fiecărei alimentări a cardului.

Last modified: 8 iunie 2022

Comments are closed.

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close