Proiecte depuse spre finanţare

• Alimentare cu apă a localităţilor Veţel şi Herepeia, comuna Veţel, judeţul Hunedoara - depus la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului;
• Alimentare cu apă a localităţii Leşnic, comuna Veţel, judeţul Hunedoara - depus la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului;
• Canalizare menajeră şi staţie de epurare a apei uzate, localităţile Veţel şi Herepeia, comuna Veţel, judeţul Hunedoara, depus la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului;
• Canalizare menajeră şi staţie de epurare a apei uzate în localitatea Leşnic, comuna Veţel, judeţul Hunedoara, depus la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului;
• Canalizare menajeră în localitatea Mintia, comuna Veţel, judeţul Hunedoara- depus la Administraţia Fondului pentru Mediu, Ministerul mediului şi pădurilor, „Programul vizînd protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de apărare";
• Modernizare drum comunal D.C. 130 Veţel-Căoi, depus la A.P.D.R.P. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Măsura 322 Renovarea şi dezvoltarea satelor;
• Modernizare drum comunal D.C. 130 A Veţel-Căoi, depus la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Programul privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes clasate şi alimentarea cu apă a satelor, conform H.G. 577/1997;
• Proiect integrat în comuna Veţel: Construire Centru local de informare şi promovare turistică, Dezvoltarea şi marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural-depus la A.P.D.R.P, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Măsura 313 activităţi turistice, componenta c;
• Reabilitare, modernizare şi dotare cămin cultural comuna Veţel, sat Leşnic- depus la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Programul naţional pentru reabilitarea, modernizarea şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural;
• Instalaţii de panouri solare şi pompe de căldură la Primăria Veţel, depus la Administraţia Fondului pentru Mediu, Ministerul mediului şi pădurilor.