Populaţia

La recensământul din 2002, comuna avea un număr de 2760 locuitori, iar în 2006 exista un număr de 2442 locuitori.
 
                         
 
Structura pe sexe a populaţiei Comunei Veţel este următoarea:                
Populaţia stabilă pe vârste:
                             
Ponderea cea mai însemnată o au persoanele cu vârsta cuprinsă între 25 - 34 ani, 18,24% din totalul populaţiei, urmată de persoanele cu vârsta cuprinsă între 65 - 74 ani, cca. 16,11%.