Urbanism


HCL nr. 45 din 2011 aprobare regulament plan urbanism
Regulament plan urbanism
HCL82_2018_Vetel_prelungirePUG

 

CERTIFICAT DE URBANISM (CU) 

Acte necesare pentru Certificatul de Urbanism   Acte pt CU
Cerere pentru Certificatul de Urbanism  cerere_CU_Vetel
Cerere de prelungire a Certificatului de Urbanism   cerere_Prelungire_CU_Vetel
Plan de Amplasament si Delimitare a imobilului (PAD)   PAD_plan_amplasament_delimitare
Model PAD – Anexa 36 – OCPI    PAD_Anexa36_OCPI

 

AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE (AC)

Documente necesare pentru Autorizatia de Construire    docu_necesare_pt_AC
Cerere de eliberare a Autorizatiei de Construire     F8_Cerere_Eliberare_AC_Vetel
Cerere de prelungire a Autorizatiei de Construire    F12_Cerere_Prelungire_AC_Vetel
Informatii ICS privind inceperea lucrarilor de constructii  Informatii ICS privind inceperea lucrarilor de constructii
Informatii ICS privind finslizarea lucrarilor de constructii  Informatii ICS privind finalizarea lucrarilor de constructii
Instiintare incepere lucrari Primaria Vetel    F13_instiintare_inceperea_lucrarilor_catre_Primarie
Instiintare incepere lucrari ICS       F14_Instiintare_incepere_lucrari_catre_ISC
Instiintare finalizare lucrari Primaria Vetel    F15_instiintare_finalizare_lucrari_catre_Primarie
Instiintare finalizare lucrari ICS      F16_Instiintare_finalizare_lucrari_catre_ISC
Model panou identificare a santierului      Anexa8_Model panou identificare santier
Cuprinsul Proiectului pentru Autorizatie de demolare    proiect_Autorizatie_demolare
Cerere receptie lucrari la AC  cerere_receptie_lucr_finale_laAC

CERTIFICAT DE EDIFICARE/ ATESTARE A CONSTRUCTIEI

Procedura Certificatului de edificare a constructiei   procedura_certif_edificare
Acte necesare pentru Certificatul de Edificare a constructiei   acte_pentru_certificat_edificare
Cerere pentru certificatul de edificare a constructiei   cerere_certif_edif_constr
Acte pentru adeverinta de radiere a constructiei   acte_pt_adev_radiere_constr
Cerere pentru certificatul de radiere a constructiei   cerere_certif_radiere_constr
Cerere pentru categoria de folosinta  cerere_categ_folosinta
Cerere pentru Certificat de nomenclatura stradala  cerere_nomenclatura_adresa

CERERE PENTRU DIFERITE ALTE NECESITATI

Cerere generala  cerere_generala