S.V.S.U


Planul de analiza si acoperire a riscurilor
A 1 Lista factori raspundere
A 2 Atributii autoritati
A 2 1 Sinoptic activitate CLSU
A 2 2 Sinoptic activitati Primar si CLSU
A 3 Componenta nominala a SPSU
A 4 Riscuri în judetele vecine
A 5 Harti de risc
A 6 Masuri de evitare a riscurilor
A 7 Sisteme de preavertizare alarmare
A 8 Tabel obiective afectate
A 9 Planuri si proceduri de interventie
A 10 Schema flux informationa
A 11 Locuri spatii de evacuare si dotare
A 12 Planificare exercitii si aplicatii
A 13 Rapoarte catre esalonul superior
A 13 1 Raport operativ fen meteo periculoase MODEL
A 13 2 Raport sinteza MODEL
A 13 3 Raport operativ Cutremure si alunecari de teren MODEL
A 13 4 Raport evaluare interventie Cutremur MODEL
A 13 5 Raport incendii MODEL
A 14 1 Sit materiale dezastre de la Op Ec
A 14 2 Stoc materiale existent si deficit
A 15 Reguli de comportare in situatii de urgenta

26.09.2016 – Plan de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor si poluării accidentale

12.01.2016 – Flux informational pentru avertizarea-alarmarea populatiei in caz de fenomene hidrometeorologice periculoase

30.12.2011 – Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Veţel