Regulamentul Serviciului de Salubrizare


Comuna Veţel a concesionat serviciul de salubrizare firmei S.C. Retim Ecologic Service S.A. Timişoara.
Serviciul public de salubrizare din comuna Veţel, judeţul Hunedoara, concesionat, cuprinde următoarele activităţi:
– precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special,
– colectarea, transportul, sortarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor provenite din gospodăriile populaţiei,generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară a locuinţelor proprietate individuală.
La nivelul comunei Veţel a fost monitorizată permanent implementarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor.
Realizarea colectării selective s-a făcut prin amplasarea a 12 containere plasă pentru mase plastice în diverse puncte ”cheie” de pe raza comunei Veţel.
În prezent, tarifele practicate de S.C. Retim Ecologic Service S.A. Timişoara, sunt:
Colectare, transport şi depozitare deşeuri menajere de la persoane fizice: 6,98 lei/pers./lună + TVA
Colectare, transport şi depozitare deşeuri menajere de la agenţi economici: 76,93 lei/mc/lună + TVA
Colectare, transport şi depozitare deşeuri rezultate din activităţi de construcţii şi demolări: 23,17 lei/mc + TVA.

HCL nr. 43-2015 aprobare regulament
Regulament salubrizare