Regulamentul Serviciului de Salubrizare


Comuna Veţel a concesionat serviciul de salubrizare firmei S.C. Retim Ecologic Service S.A. Timişoara.
Serviciul public de salubrizare din comuna Veţel, judeţul Hunedoara, concesionat, cuprinde următoarele activităţi:
– colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenite din activităţi comerciale, din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori,
– colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora.
La nivelul comunei Veţel a fost monitorizată permanent implementarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor.
Realizarea colectării selective s-a făcut prin amplasarea a 13 containere plasă pentru mase plastice în diverse puncte ”cheie” de pe raza comunei Veţel.
În prezent, tarifele practicate de S.C. Retim Ecologic Service S.A. Timişoara, sunt:
Colectare, transport şi depozitare deşeuri menajere de la persoane fizice: 4,71 lei/pers./lună + TVA
Colectare, transport şi depozitare deşeuri menajere de la agenţi economici: 51,92 lei/mc/lună + TVA
Colectare, transport şi depozitare deşeuri rezultate din activităţi de construcţii şi demolări: 23,17 lei/mc + TVA.

HCL nr. 4 -2018 aprobare Regulament
anexa nr. 1 la HCL nr. 4-2018
HCL nr. 43-2015 aprobare regulament
Regulament salubrizare