Proiecte depuse spre finanţare


 

• Reabilitare, modernizare şi dotare cămine culturale comuna Veţel, satele Bretelin, Muncelu Mare şi Boia Bărzii- depus la A.F.I.R. pentru finanţare prin P.N.D.R.

Modernizare iluminat public (înlocuire lămpi actuale cu lămpi cu leduri), proiect finanţat prin G.A.L. – P.N.D.R.

• Sală de sport multifuncţională Şcoala Gimnazială Veţel, proiect finanţat prin C.N.I.