Proiecte de hotărâri


 

07.12.2016 – PROIECT DE HOTĂRÂRE N R. 88 / 2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2017

05.12.2015 – PROIECT DE HOTĂRÂRE N R. 79 /2015 privind aprobarea unui ajutor de urgenţă doamnei Şerban Maria din satul Muncelu Mare, comuna Veţel

05.12.2015 – PROIECT DE HOTĂRÂRE N R. 78 /2015 privind aprobarea încheierii unei Convenţii de parteneriat între Comuna Veţel şi Asociaţia SALVITAL Hunedoara în scopul creieri unui sistem de salvatori voluntari pe raza comunei Veţel

05.12.2015 – PROIECT DE HOTĂRÂRE N R. 77 /2015 privind aprobarea efectuării plăţii sumelor ce reprezintă contravaloarea cheltuielilor cu naveta personalului didactic, aferente lunilor septembrie şi octombrie 2015

05.12.2015 – PROIECT DE HOTĂRÂRE N R. 76 /2015 privind aprobarea modificării şi completării Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Veţel, judeţul Hunedoara, însuşit prin Hotărârea Consiliului local al comunei Veţel nr. 47/20

05.12.2015 – PROIECT DE HOTĂRÂRE N R. 75 /2015 privind aprobarea finanţării şi executării lucrărilor de întreţinere a drumurilor comunale şi locale, a şanţurilor, precum şi combaterea înzăpezirilor în iarna 2015 – 2016

05.12.2015 – PROIECT DE HOTĂRÂRE N R. 74 /2015 privind aprobarea fondurilor necesare achiziţionării de calendare şi agende personalizate.

05.12.2015 – PROIECT DE HOTĂRÂRE N R. 73 /2015 privind aprobarea fondurilor necesare organizării şi sărbătoririi „Pomului de Crăciun 2015”

05.12.2015 – PROIECT DE HOTĂRÂRE N R. 72 /2015 privind implementarea proiectului „ÎNFIINŢARE GRĂDINIŢĂ CU SPAŢIU EXTERIOR DE JOACĂ, ÎMPREJMUIRE ŞI RACORDURI LA UTILITĂŢI ÎN LOCALITATEA MINTIA’

04.12.2015 – PROIECT DE HOTĂRÂRE N R. 71 /2015 privind aprobarea Studiului de fezabilitate elaborat pentru proiectul „ÎNFIINŢARE GRĂDINIŢĂ CU SPAŢIU EXTERIOR DE JOACĂ, ÎMPREJMUIRE ŞI RACORDURI LA UTILITĂŢI ÎN LOCALITATEA MINTIA’

04.12.2015 – PROIECT DE HOTĂRÂRE N R. 70 /2015 privind aprobarea delimitării şi dezmembrării terenului situat în satul Mintia, comuna Veţel, înscris în CF nr. 61702

04.12.2015 – PROIECT DE HOTĂRÂRE N R. 69 /2015 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Veţel pentru anul 2015, precum şi virarea de credite bugetare de la un capitol la altul

25.11.2015 – PROIECT DE HOTARARE NR. 68 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016

14.10.2015 – PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 58 /2015 privind aprobarea executiei bugetului local, atat la venituri, cat si la cheltuieli pentru trimestrul III 2015

18.08.2015 – PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 45 /2015 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Veţel pentru anul 2015, precum şi virarea de credite bugetare de la un capitol la altul