Proiecte de hotărâri


Proiect de hotarare nr 88 din 2017

ANEXA 1 LA PH 88

ANEXA 2 LA PH 88

ANEXA 3 LA PH 88

ANEXA 4 LA PH 88

ANEXA 5 LA PH 88

ANEXA 6 LA PH 88

ANEXA 7 LA PH 88

ANEXA 8 LA PH 88

ANEXA 9 LA PH 88

ANEXA 10 PH 88

ANEXA 11 LA PH 88

ANEXA 12 LA PH 88

ANEXA 13 LA PH 88

ANEXA 14 LA PH 88

ANEXA 15 LA PH 88

ANEXA 16 LA PH 88

ANEXA 17 LA PH 88

ANEXA 18 LA PH 88

 

07.12.2016 – PROIECT DE HOTĂRÂRE N R. 88 / 2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2017

05.12.2015 – PROIECT DE HOTĂRÂRE N R. 79 /2015 privind aprobarea unui ajutor de urgenţă doamnei Şerban Maria din satul Muncelu Mare, comuna Veţel

05.12.2015 – PROIECT DE HOTĂRÂRE N R. 78 /2015 privind aprobarea încheierii unei Convenţii de parteneriat între Comuna Veţel şi Asociaţia SALVITAL Hunedoara în scopul creieri unui sistem de salvatori voluntari pe raza comunei Veţel

05.12.2015 – PROIECT DE HOTĂRÂRE N R. 77 /2015 privind aprobarea efectuării plăţii sumelor ce reprezintă contravaloarea cheltuielilor cu naveta personalului didactic, aferente lunilor septembrie şi octombrie 2015

05.12.2015 – PROIECT DE HOTĂRÂRE N R. 76 /2015 privind aprobarea modificării şi completării Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Veţel, judeţul Hunedoara, însuşit prin Hotărârea Consiliului local al comunei Veţel nr. 47/20

05.12.2015 – PROIECT DE HOTĂRÂRE N R. 75 /2015 privind aprobarea finanţării şi executării lucrărilor de întreţinere a drumurilor comunale şi locale, a şanţurilor, precum şi combaterea înzăpezirilor în iarna 2015 – 2016

05.12.2015 – PROIECT DE HOTĂRÂRE N R. 74 /2015 privind aprobarea fondurilor necesare achiziţionării de calendare şi agende personalizate.

05.12.2015 – PROIECT DE HOTĂRÂRE N R. 73 /2015 privind aprobarea fondurilor necesare organizării şi sărbătoririi „Pomului de Crăciun 2015”

05.12.2015 – PROIECT DE HOTĂRÂRE N R. 72 /2015 privind implementarea proiectului „ÎNFIINŢARE GRĂDINIŢĂ CU SPAŢIU EXTERIOR DE JOACĂ, ÎMPREJMUIRE ŞI RACORDURI LA UTILITĂŢI ÎN LOCALITATEA MINTIA’

04.12.2015 – PROIECT DE HOTĂRÂRE N R. 71 /2015 privind aprobarea Studiului de fezabilitate elaborat pentru proiectul „ÎNFIINŢARE GRĂDINIŢĂ CU SPAŢIU EXTERIOR DE JOACĂ, ÎMPREJMUIRE ŞI RACORDURI LA UTILITĂŢI ÎN LOCALITATEA MINTIA’

04.12.2015 – PROIECT DE HOTĂRÂRE N R. 70 /2015 privind aprobarea delimitării şi dezmembrării terenului situat în satul Mintia, comuna Veţel, înscris în CF nr. 61702

04.12.2015 – PROIECT DE HOTĂRÂRE N R. 69 /2015 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Veţel pentru anul 2015, precum şi virarea de credite bugetare de la un capitol la altul

25.11.2015 – PROIECT DE HOTARARE NR. 68 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016

14.10.2015 – PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 58 /2015 privind aprobarea executiei bugetului local, atat la venituri, cat si la cheltuieli pentru trimestrul III 2015

18.08.2015 – PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 45 /2015 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Veţel pentru anul 2015, precum şi virarea de credite bugetare de la un capitol la altul