Populaţia


La recensământul din 2011, comuna avea un număr de 2872 locuitori, iar în 2017 există un număr de 2892 locuitori.

 

La recensământul din 2002, comuna avea un număr de 2760 locuitori, iar în 2006 exista un număr de 2442 locuitori.

 

Structura pe sexe a populaţiei Comunei Veţel este următoarea:

 

Populaţia stabilă pe vârste:

 

Ponderea cea mai însemnată o au persoanele cu vârsta cuprinsă între 25 – 34 ani, 18,24% din totalul populaţiei, urmată de persoanele cu vârsta cuprinsă între 65 – 74 ani, cca. 16,11%.