Investiţii în derulare


 

PROIECTE FINANŢATE PRIN P.N.D.R.

Canalizare menajeră în localitatea Mintia, comuna Veţel, aflat în faza de realizare a proiectului tehnic şi obţinere a avizelor pentru autorizaţia de construire.

Modernizarea şi dotarea Căminelor culturale din Veţel şi Herepeia, proiect care prevede realizarea instalaţiei de încălzire, dotarea cu scaune şi instalaţie de sonorizare pentru sala de spectacole şi extinderea căminului din Herepeia, dotare şi costume pentru Formaţia de dubaşi din Veţel şi Herepeia. Faza de realizare – validare a documentaţiei de atribuire a lucrărilor de către ANRMAP.

„Înfiinţare grădiniţă cu spaţiu exterior de joacă, împrejmuire şi racorduri la utilităţi în localitatea Mintia, comuna Veţel, judeţul Hunedoara”, prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, submăsura 7.2. Faza de realizare – întocmire documentaţie de atribuire a lucrărilor de construire.

„Modernizare infrastructură rutieră de interes local în comuna Veţel, judeţul Hunedoara”, prin Submăsura 7.2 „Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mica”. Faza de avizare a procedurii de achiziţie a lucrărilor de către AFIR.

 

PROIECTE FINANŢATE PRIN P.N.D.L

Extindere reţele de apă şi canalizare în localităţile Veţel, Herepeia şi Leşnic, comuna Veţel, aflat la nivelul documentaţiilor tehnico-economice şi a documentaţioei de avizare.

Înfiinţare reţele de apă şi canalizare în localităţile Bretelin şi Căoi, comuna Veţel, aflat la nivelul documentaţiilor tehnico-economice şi a documentaţioei de avizare.

Extinderea, modernizarea şi dotarea unităţii de învăţămînt preuniversitar Şcoala gimnazială Veţel, aflat la nivelul documentaţiilor tehnico-economice şi a documentaţioei de avizare.

Modernizare străzi în satul Leşnic, comuna Veţel, aflat la nivelul documentaţiilor tehnico-economice şi a documentaţioei de avizare.

Extinderea, modernizarea şi reabilitarea sediului primăriei comunei Veţel, aflat la nivelul documentaţiilor tehnico-economice şi a documentaţioei de avizare.

Modernizare DC 130A Herepeia – Bretelin

 

PROIECTE FINANŢATE PRIN C.N.I.

Modernizare şi extindere Cămin cultural Leşnic. Faza de execuţie a lucrărilor.