Investiţii finalizate


• Proiect integrat alimentare cu apă şi canalizare, staţii de tratare a apei uzate pentru satele Herepeia, Veţel şi Leşnic, modernizare drum comunal Veţel-Căoi, construcţie creşă în Veţel, creare Centru cultural în localitatea  Muncelu Mare

• Modernizare drumuri agricole de exploataţie în Mintia, Veţel şi Leşnic, comuna Veţel

• Teren de sport sintetic Leşnic

• Amenajare parc cu spaţii de joacă pentru copii în Mintia

• Construcţie şi finanţare capele mortuare în Veţel, Mintia, Leşnic şi Herepeia

• Dotare Cămin cultural Leşnic cu veselă şi scaune

• Execuţie regularizare văi comuna Veţel

• Execuţie podeţe văi comuna Veţel

• Zid de protecţie pod Valea Leşnicului acces rezervoare apă potabilă str. Arinilor Leşnic

• Extindere magistrală gaz Mintia – Colonie

• Achiziţionare veselă Cămin cultural Veţel

• Reabilitat căminul social nr.10 Muncelu Mic

• Construcţie stadion Mintia

* Realizare spatii verzi in comuna Vetel judetul Hunedoara, proiect finantat de Administratia Fondului pentru Mediu