Comuna Veţel


 

Cadrul geografic
Comuna Veţel se află amplasată în partea centrală a judeţului Hunedoara, fiind alcătuită din următoarele localităţi: Veţel … citeşte în continuare
Istoricul localităţii
Comuna Veţel are un bogat trecut istoric atestat de numeroase vestigii şi monumente care relevă existenţa civilizaţiei umane pe aceste meleaguri … citeşte în continuare
Populaţia
La recensământul din 2002, comuna avea un număr de 2760 locuitori, iar în 2006 exista un număr de 2442 locuitori  … citeşte în continuare
Economia
Economia Dezvoltarea economico-socială este influenţată de o serie de factori-amplasarea în reţeaua de localităţi a judeţului … citeşte în continuare
Personalităţi
Francisc Munteanu, prozator şi scenarist, se naşte la 9 aprilie 1924 în comuna Veţel, judeţul Hunedoara ca fiul lui Francisc Munteanu, funcţionar … citeşte în continuare
Turism
VALORIFICAREA POTENŢIALULUI TURISTIC RURAL Un cuvânt relativ nou, apărut după 1990 în vocabularul romanilor, agro-turism … citeşte în continuare