Bugetul local


Buget iniţial 2017

BL
ANEXA 1 HCL
ANEXA 2 HCL
ANEXA 3 HCL
ANEXA 4 HCL
ANEXA 5 HCL
ANEXA 6 HCL
ANEXA 7 HCL
ANEXA 8 HCL
ANEXA 9 HCL
HCL 21 APROBARE BUGET LOCAL 2017
LISTA INVESTITII 2017
SD
SF

 

Buget iniţial 2016

Buget initial
HCL aprobare buget initial
Anexa nr 1 buget initial
Anexa nr 2 buget initial
Anexa nr 3 buget initial
Anexa nr 4 buget initial
Anexa nr 5 buget initial
Anexa nr 6 buget initial
Anexele nr 7 si 8 buget initial

 

Buget iniţial 2015

BL INITIAL
HCL 13 INITIAL
ANEXA 1 HCL 13
ANEXA 2 HCL 13
ANEXA 3 HCL 13
ANEXA 4 HCL 13
ANEXA 5 HCL 13
ANEXA 6 HCL 13